CornFile ทำไมทางเราจึงต้องมีพรีเมี่ยมที่แพงกว่าเจ้าอื่น ?

เหตุผลเพราะว่าเราเลือกวาง server ที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นประเทศที่จะไม่มีปัญหาในด้านนี้ในอนาคตครับ

แล้วทำไมจึงแพงจัง?
เพราะ bandwidth ครับ เนื่องจาก server ต่างประเทศหากใช้ bandwidth ครบตามจำนวนซึ่งน้อยมาก (ทุกเจ้าที่ให้บริการก็จะคล้ายๆกัน)
ก็จะให้จ่ายเงินเพิ่มครับตามจำนวน bandwidth ที่ใช้มากขึ้นซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่ internet แรงขึ้น ไฟล์ก็ใหญ่ขึ้น ทำให้ก็ต้องจ่ายมากขึ้นเช่นกัน
ทั้งค่า server และค่า bandwidth ทางเราจึงต้องคำนวนวันใช้งานให้สอดคล้องกับรายจ่ายเพ ื่อให้ทั้งผู้ให้บริการอย่างผมและนักอัพโหลดอยู่ได้ครับ

Facebook Comments